Skip to content

ABONAMENT NUMIZMATYCZNY ZŁOTY 2011 + 10% RABAT NA AKCESORIA

by admin on October 28th, 2010
ABONAMENT NUMIZMATYCZNY
ZŁOTY 2011

- ZŁOTE monety kolekcjonerskie
emitowane przez NBP w 2011 roku

+ 10% RABATU NA AKCESORIA NUMIZMATYCZNE:

 1. nie masz obowiązku wysyłania kopii dokumentów tożsamości i innych zaświadczeń,
 2. nie musisz śledzić licytacji, gdyż sukcesywnie będziemy Cię informować o emisjach NBP w danym roku,
 3. nie masz obowiązku odwiedzania oddziału NBP – częściej niż raz w miesiącu,
 4. zgodnie z Twoim życzeniem numizmaty odbierzesz osobiście albo wyślemy Ci je pocztą lub kurierem – otrzymasz je bez stresu, straty czasu i kolejek: szybko, sprawnie i bezpiecznie,
 5. w przypadku redukcji zamówienia przez NBP o realizacji abonamentu decydować będzie data wniesienia opłaty abonamentowej na rachunek naszego sklepu,
 6. monety możesz odebrać u nas osobiście, bez konieczności stania w kolejkach albo dla Twojej wygody monety prześlemy pod wskazany przez Ciebie adres,
 7. numizmaty dostarczymy zgodnie z Twoim życzeniem za pośrednictwem:
  - Poczty Polskiej, gdzie dostawa przesyłki następuje co do zasady w ciągu 2-14 dni od wysyłki
  - albo współpracującej z nami firmy kurierskiej, gdzie dostawa numizmatów następuje co do zasady w ciągu 1-2 dni od wysyłki,
 8. nie musisz obawiać się kar umownych z uwagi na przyjazny regulamin,
 9. dodatkowo przysługuje Ci 10% rabat cenowy na wszelkie dostępne w ofercie akcesoria numizmatyczne, które sukcesywnie będziemy starali się uzupełniać o nowe, atrakcyjne pozycje polskich, jak i zagranicznych producentów,
 10. jesteśmy otwarci na propozycje Klientów, każdego Klienta traktujemy indywidualnie,
 11. staramy się uwzględniać Twoje indywidualne życzenia,
 12. usługę abonamentową kupujesz w legalnie działającej firmie,
 13. do zakupionych numizmatów otrzymasz dołączony paragon fiskalny, co oznacza, że nie masz obowiązku opłacania podatku PCC od zakupu powyżej 1000 zł,
 14. jesteśmy wiarygodnym, wieloletnim partnerem Narodowego Banku Polskiego, z którym dotychczas współpracowaliśmy w oparciu o sprecyzowane umową zasady, dzięki którym mogliśmy zagwarantować kolekcjonerom korzystne ceny monet w abonamencie numizmatycznym,
 15. współpracujemy także z firmą o królewskich korzeniach – Mennicą Polską, która wyróżniła naszą firmę zaszczytnym tytułem „Merentibus – Partner Mennicy Polskiej 2009”.

Obecnie obowiązujące zasady NBP dotyczące dystrybucji monet kolekcjonerskich:

 1. w roku 2010 NBP wprowadził nową formę dystrybucji monet, którą określił jako “licytacje”,
 2. oznacza to, że kolekcjonerzy nie mają możliwości zakupu monet w banku w dniu emisji, ani też gwarancji i pewności ich otrzymania,
 3. powyższe reguły wynikają z zapisu regulaminu NBP, z którego można się dowiedzieć m.in., iż “Zmiana regulaminu aukcji może być dokonana jednostronnie przez NBP w każdym czasie. Uczestnik zostanie powiadomiony o tych zmianach przy pierwszym logowaniu po ich wprowadzeniu. Niezaakceptowanie zmienionego regulaminu przez uczestnika oznacza rozwiązanie umowy i skutkuje likwidacją konta.”
 4. możliwość zakupu monet będzie istniała zatem jedynie w drodze “licytacji” na stronie NBP, jednak wiązać się to będzie niestety z obowiązkiem ciągłego śledzenia aukcji, koniecznością złożenia minimum jednej wizyty w oddziale, jak też z niepewnością otrzymania monet,
 5. każda osoba, która zamierza nabyć monetę, będzie musiała przejść procedurę rejestracji i weryfikacji, jak też wypełnić i przesłać kserokopię swojego dokumentu tożsamości do NBP,
 6. kolejną niedogodnością jest to, że osoby, które nie posiadają albo posiadają sporadyczny dostęp do internetu będą musiały odwiedzić oddział NBP kilka razy po to, by złożyć stosowne dokumenty, złożyć zlecenie w ramach licytacji, a w przypadku przyznania monet przez NBP w licytacji – zgłosić się po odbiór monet,
 7. dużym utrudnieniem będzie zatem dla kolekcjonerów to, iż możliwy będzie tylko odbiór osobisty wylicytowanych monet! NBP posiada tylko 16 oddziałów, co sprawia, że godziny ich otwarcia często pokrywają się z godzinami pracy kolekcjonerów, a ostatnio NBP emituje monety częściej niż raz w miesiącu,
 8. podsumowując: koszt i czas poświęcony na odwiedzenie oddziału i dojazdy powodują istotne utrudnienia dla osób, które do tej pory ceniły polskie monety emitowane przez NBP,
 9. dlatego jeśli chcesz uniknąć takich sytuacji w roku 2011, ale oczekujesz szybkiej i profesjonalnej obsługi i chcesz zaoszczędzić cenny czas, zamów abonament numizmatyczny, rozkoszuj się swobodą i ciesz się wolnym czasem,
 10. uwaga: ilość abonamentów ograniczona – decyduje kolejność wpływu opłaty abonamentowej na konto sklepu.
Abonament numizmatyczny 2011
– regulamin usługi abonamentowej
na rok 2011
 1. Okres trwania usługi abonamentowej wynosi jeden rok kalendarzowy i dotyczy roku, na który został wykupiony dany rodzaj abonamentu.
 2. W zależności od rodzaju abonamentu obejmuje on srebrne i złote monety kolekcjonerskie (monety okolicznościowe), monety obiegowe ze stopu Nordic Gold, a także w miarę dostępności banknoty kolekcjonerskie, jeśli zostaną wyemitowane przez Narodowy Bank Polski w roku 2011.
 3. W przypadku redukcji zamówienia lub licytacji złożonej przez sklep www.numizmatyczny.pl w Narodowym Banku Polskim, sklep www.numizmatyczny.pl zastrzega możliwość redukcji przydziału danej monety. O kolejności przydziału monety decydować będzie czas wpływu opłaty abonamentowej na konto sklepu www.numizmatyczny.pl.
 4. Dostawa numizmatów objętych usługą abonamentową odbywa się co najmniej raz na kwartał, po wyemitowaniu monet przewidzianych do emisji w danym kwartale. Zgodnie z życzeniem Abonenta numizmaty możemy przesłać po ich opłaceniu w miarę ich dostępności.
 5. Ceny poszczególnych złotych lub srebrnych monet kolekcjonerskich objętych daną usługą abonamentową są równe cenom wylicytowanym w portalu licytacyjnym NBP przez firmę będącą właścicielem portalu www.numizmatyczny.pl , do których należy wliczyć marżę dealerską zależną od rodzaju konkretnego abonamentu:
  - 10% wartości wylicytowanej monety w przypadku abonamentu srebrnego,
  - 7% wartości wylicytowanej monety w przypadku abonamentu pełnego i złotego.
  Monety obiegowe o nominale 2 zł objętych usługą abonamentową w ramach abonamentu srebrnego, złotego lub pełnego – w ilości odpowiadającej ilości zakupionych abonamentów, są do nabycia w ramach danego abonamentu w cenie nominalnej 2 zł.
 6. Zakup jednego abonamentu oznacza możliwość nabycia po jednej monecie z danego tematu i kruszcu, jaka zostanie wyemitowana i przyznana nam przez NBP w okresie ważności wykupionej usługi abonamentowej. Jeśli Klient chce otrzymać większą ilość monet z danego tematu, musi zakupić i opłacić odpowiednią ilość abonamentów danego rodzaju.
 7. Odbiorca usługi abonamentowej jest zobowiązany odebrać wszystkie monety wchodzące w skład danego rodzaju abonamentu, który wykupił.
 8. Odbiór numizmatów odbywa się według wyboru Abonenta: osobiście lub po dostarczeniu ich Pocztą Polską albo firmą kurierską pod adres wskazany zgodnie z wolą Abonenta.
 9. Koszt dostawy numizmatów ponosi Abonent i wynosi on:
  a) 10 zł – w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej przy opcji płatności przelewem na konto sklepu albo
  b) 16 zł plus 2% wartości numizmatów – w przypadku dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej przy opcji płatności przy odbiorze, czyli za tzw. zaliczeniem pocztowym albo
  c) 25 zł – w przypadku dostawy za pośrednictwem współpracującej ze sklepem firmy kurierskiej przy opcji płatności przelewem na konto albo
  d) 55 zł – w przypadku dostawy za pośrednictwem współpracującej ze sklepem firmy kurierskiej przy opcji płatności przy odbiorze.
 10. W miarę możliwości, w zależności od częstotliwości podawania informacji do publicznej wiadomości przez NBP, nie później niż na koniec każdego kwartału, www.numizmatyczny.pl przekaże informacje określające wysokość należnej kwoty za monety wyemitowane w danym kwartale.
 11. Do przekazania informacji www.numizmatyczny.pl korzysta z adresu e-mail wskazanego przez Abonenta, jak też poprzez zamieszczenie informacji na stronach serwisu www.numizmatyczny.pl w związku z czym nie otrzymanie osobistej informacji nie zwalnia z obowiązku opłacenia i odbioru monet w terminie określonym w punkcie 12 niniejszego regulaminu.
 12. Wpłaty za monety objęte abonamentem dokonywane są na wskazany rachunek bankowy lub gotówką przy ich odbiorze.
 13. Nie dokonanie wpłaty w ciągu 14 dni od przekazania informacji lub zakończenia kwartału uważa się za rezygnację z usługi abonamentowej.
 14. Sklep www.numizmatyczny.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie monet objętych abonamentem, w przypadku siły wyższej, odmowy lub ograniczenia realizacji uprzednio złożonego przez nią zamówienia w NBP.
 15. W przypadku dokonania przez NBP redukcji uprzednio złożonego zamówienia, o pierwszeństwie dostawy monet w ramach usługi abonamentowej decyduje data wykupienia usługi abonamentowej.
 16. Wszelkie roszczenia z tytułu wykupionej usługi abonamentowej wygasają z końcem roku kalendarzowego, na jaki została wykupiona i opłacona usługa abonamentowa.
 17. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów”, Klient może zrezygnować z zakupionej usługi abonamentowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty jej zakupu.
 18. Dokonanie wpłaty na poczet opłaty abonamentowej oznacza akceptację niniejszych warunków abonamentu.
 19. Z uwagi na zapisy ujęte w regulaminie NBP, jaki został opublikowany w dniu 3.11.2009 r. pod nazwą REGULAMIN SPRZEDAŻY WARTOŚCI KOLEKCJONERSKICH, PROWADZONEJ W FORMIE AUKCJI INTERNETOWYCH i dostępny jest na stronie: https://www.kolekcjoner.nbp.pl/kolekcjoner/regulations.seam?cid=7106
  w tym zapis § 11 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym “Zmiana regulaminu aukcji może być dokonana jednostronnie przez NBP w każdym czasie. Uczestnik zostanie powiadomiony o tych zmianach przy pierwszym logowaniu po ich wprowadzeniu. Niezaakceptowanie zmienionego regulaminu przez uczestnika oznacza rozwiązanie umowy i skutkuje likwidacją konta.”
  sklep www.numizmatyczny.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany z tym związane, w tym m.in. opóźnienia emisji NBP, usunięcie aukcji, zmianę zasad, czy korygowanie przez NBP wcześniej ustalonych cen emisyjnych monet.
 20. W przypadku ewentualnych zmian zasad dystrybucji monet przez NBP w trakcie trwania usługi abonamentowej w 2011 roku zmianie mogą ulec zasady niniejszego regulaminu, które mogą być wynikiem zmian wprowadzanych przez Narodowy Bank Polski.
Abonament numizmatyczny
to strzał w dziesiątkę!

Już teraz skorzystaj
z zalet abonamentu numizmatycznego
i inwestowania w monety,
bo abonament numizmatyczny to:

1. Bezpieczna i zyskowna inwestycja.
2. Połączenie kolekcjonerskich pasji z zyskiem.
3. Atrakcyjne ceny.
4. Oszczędność czasu.
5. Informowanie o emisjach.
6. Szybka wysyłka.
7. Bezpieczeństwo.
8. Solidność.
9. Wygoda.
10. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb Abonentów.

Abonament numizmatyczny to:

1. Bezpieczna i zyskowna inwestycja:
Monety to obecnie jedna z najlepszych inwestycji – bezpiecznych i zyskownych, gdyż ich wartość wraz z upływem czasu znacząco wzrasta w porównaniu do ich cen emisyjnych. Warto zauważyć, że cena niektórych monet bardzo szybko wzrasta – nawet tuż po ich emisji.
Przykładami bardzo dobrych inwestycji mogą być:
1) złota moneta Fryderyk Chopin z 1995 r., której cena emisyjna wynosiła 780 zł, a obecna cena rynkowa wynosi ponad 40000 zł,
2) srebrna moneta szlak bursztynowy z 2001 r, której cena emisyjna wynosiła 57 zł, a obecna cena rynkowa wynosi ponad 3000 zł, czy
3) moneta obiegowa 2 zł Nordic Gold Zygmunt August z 1996 r., której cena emisyjna wynosiła 2 zł, a obecna cena rynkowa wynosi ponad 500 zł i jej wartość rynkowa nadal systematycznie wzrasta.
Warto zauważyć i podkreślić, że monety zakupione wówczas w ramach abonamentu w cenach emisyjnych – przyniosły ich nabywcom ogromny zysk, który bardzo łatwo obliczyć. Dlatego też abonament numizmatyczny to doskonały sposób i gwarancja zakupienia wszystkich kolekcjonerskich okazów emitowanych przez NBP w cenie emisyjnej.
2. Połączenie kolekcjonerskich pasji z zyskiem:
Numizmatyka to niezwykła pasja. Na pięknych kolekcjonerskich okazach w szlachetnych kruszcach wyryto i zamknięto na wieki kawałek historii. Tak naprawdę monetami możesz obdarować bliskich, możesz pozostawić je jako pamiątkę rodzinną, przekazując potomnym lub po prostu zachować dla siebie i zaczekać, aż ich wartość wzrośnie i przyniesie Ci zysk.
3. Atrakcyjne ceny:
Ceny monet złotych i srebrnych w abonamencie złotym i srebrnym będą bardziej atrakcyjne, niż ceny sklepowe dla osób, które nie posiadają wykupionej usługi abonamentowej. Co istotne – otrzymasz je bez kolejek pod NBP, bez straty czasu i bez stresu. Po emisji monet, gdy ich wartość wzrośnie, będziesz mógł obserwować wzrastający zysk.
4. Oszczędność czasu:
Nie masz obowiązku wysyłania kopii dokumentów tożsamości i innych zaświadczeń, jak też nie masz obowiązku odwiedzania oddziału NBP – częściej niż raz w miesiącu. Nie musisz tracić czasu na śledzenie licytacji, gdyż sukcesywnie będziemy Cię informować o emisjach NBP w danym roku.
5. Informowanie o emisjach:
Dbamy o to, abyś nie przeoczył żadnej nowej emisji monet. Abonent jest bowiem sukcesywnie informowany – w zależności od opcji częstotliwości wysyłki monet – e-mailem o kwocie należności, którą powinien wpłacić na rachunek firmy. Dlatego też masz pewność i gwarancję, że otrzymasz wszystkie monety z bieżących emisji. Ponadto dzięki regularnemu otrzymywaniu monet będziesz mógł zaplanować swoje inwestycje i systematycznie lokować pieniądze. Jeśli jesteś Abonentem – monety będą dla Ciebie zarezerwowane zgodnie z Twoim zamówieniem – w miarę ich dostępności.
6. Szybka wysyłka:
Wysyłka monet następuje niezwłocznie po otrzymaniu wpłaty na rachunek JJ INVESTMENT s.c., podanym na stronie www.numizmatyczny.pl w zakładce „Kontakt” – zgodnie z planem emisyjnym NBP oraz życzeniem Abonenta odnośnie częstotliwości wysyłek. Wysyłkę monet rozpoczynamy już w dniu danej emisji i dokładamy wszelkich starań, by zamówione monety zostały wysłane maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych od daty emisji monet lub zgodnie z prośbą Abonenta, przy uwzględnieniu częstotliwości wysyłek wynikającej z regulaminu danego rodzaju abonamentu.
7. Bezpieczeństwo:
Zamawiając abonament numizmatyczny, nic nie ryzykujesz. Monety zostaną dostarczone raz na kwartał, zgodnie z Twoim życzeniem pod wskazany przez Ciebie adres przesyłką ubezpieczoną. Zgodnie z Twoją prośbą monety zostaną dostarczone przesyłką pocztową, kurierską lub odbierzesz je osobiście.
8. Solidność:
Specjalne opakowania sprawią, że monety nie będą poobijane i uszkodzone. Złote monety umieszczone będą w plastikowym kapslu, w specjalnym zielonym pudełku wraz z certyfikatem autentyczności NBP. Monety srebrne znajdować się będą w plastikowym kapslu, zaś monety 2 zł Nordic Gold w foliowym opakowaniu. Monety złote, srebrne, jak też 2 zł NG będą zabezpieczone folią zapobiegającą uszkodzeniu monet oraz umieszczone w bezpiecznej kopercie bąbelkowej. Ponadto do zamówionych w abonamencie monet złotych i srebrnych zostanie dołączony folder emisyjny NBP.
9. Wygoda:
Monety zostaną dostarczone pod wskazany przez Ciebie adres: bezpiecznie, szybko i sprawnie. Jeśli masz takie życzenie, możesz odbierać je osobiście. Nie musisz ruszać się z domu i stresować, stojąc w kolejkach, by je otrzymać!
10. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb Abonentów:
Dbamy o swoich Klientów, starając się uwzględnić ich indywidualne życzenia dotyczące zamówień.

Wielu Klientów już nam zaufało,
zaufaj nam i Ty !

From → Wiadomości

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.